Тогтмол температур, чийгшлийн туршилт

Тогтмол температур, чийгшлийн туршилт

Давс шүрших туршилт

Давс шүрших туршилт

Интеграци-бөмбөрцөг-туршилт

Бөмбөрцгийг нэгтгэх туршилт

Зүүний дөлийн туршилт

Зүүний дөлийн туршилт

Халуун, хүйтэн цохилтын камер

Халуун, хүйтэн цохилтын камер

Ус үл нэвтрэх туршилт

Ус үл нэвтрэх туршилт